Svět hledá lidi, kteří dokáží něco udělat, a ne ty, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali.

H. Rowlandová 


Co dělat pro své zdraví? Jak předcházet případným problémům? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky a chtěli byste znát názor odborníků, přijďte se podívat 21. května od 9 hodin do sálu Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje. Pod záštitou náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové se tam bude konat celodenní...

Paliativní medicína se zabývá celkovou péčí o nemocné, kteří se dostali do neléčitelného stádia. Zajišťuje především důstojnost poslední fáze života člověka a také práci s jeho nejbližšími. V současné době se dostane jen k poměrně malému zlomku umírajících a jejich rodin. V České republice umírá průměrně 58 procent lidí v nemocnicích, v Pardubickém...