Svět hledá lidi, kteří dokáží něco udělat, a ne ty, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali.

H. Rowlandová 


Ředitelka Markéta Tauberová připomněla, že při následné zdravotní pobytové péči formou respitního pobytu dítěte či formou stacionáře umožňují významné odlehčení pečující rodině, která se o dítě s těžkými postiženími stará v domácím prostředí. "Tato krátkodobá zdravotní pobytová a stacionární péče je obrovskou a velmi potřebnou pomocí rodičům, kteří...

Se stavbou moderní nemocnice následné péče v Moravské Třebové, která by se měla stát jednou z nejmodernějších zařízení tohoto typu v republice, se na konci minulého týdne seznámila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Stavba za 264 milionů korun včetně daně byla zahájena v září a měla by být dokončena do konce příštího roku.

Odborný léčebný ústav v Jevíčku navštívila náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Vyhledávané plicní sanatorium a rehabilitační zařízení bylo otevřeno ještě za Františka Josefa I. a později neslo i jméno prezidenta Masaryka, který jej v roce 1929 osobně navštívil. Díky své unikátní architektuře jsou dnes památkově chráněné budovy častým...

Další výjezd náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové vedl do Vysokomýtské nemocnice. Toto zdravotnické zařízení je jedním ze tří v kraji, poskytujících tolik potřebnou následnou péči. Ve Vysokém Mýtě provádí ještě další zdravotnickou péči prostřednictvím své sítě odborných ambulancí a jednodenní chirurgie. Nemocnice v uplynulých...