Albertova vila v Žamberku se dočkala kompletní rekonstrukce

21.06.2024

Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku se dočkal významné investice. Tou je komplexní rekonstrukce historické Albertovy vily včetně vybavení.

Když jsem před třemi roky poprvé viděla tuto budovu, ve které se léčí psychiatričtí pacienti, jsou na pokojích po sedmi a personál má naprosto nevyhovující zázemí, tak jsem okamžitě věděla, že to musíme změnit. Dnes je výsledek povzbudivý a díky týmu Albertina se podařilo po celou dobu rekonstrukce pečovat o pacienty dál. Ti nám potom pomohli i s drobným osázením kolem nové budovy.

Celkové náklady na energeticky úsporná opatření, úpravu interiérů a vybavení dosáhly 60 milion korun. Aniž bychom snížili počet lůžek, povedlo se velmi citlivě rozdělit pokoje tak, aby byly po max. 4 lůžkách. Máme ale i dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje. Zaměstnanci se dočkali nového zázemí, lékaři nových ordinací a máme i prostory pro ergoterapii a další práce.

Rekonstrukce Albertovy vily je významným krokem pro oblast následné péče nejen v samotném léčebném ústavu, ale pro celé zdravotnictví v Pardubickém kraji. Podařilo se zachovat historický ráz budovy a zároveň ji přizpůsobit současným potřebám pacientů i zdravotnického personálu. Interiérové úpravy se zaměřily na modernizaci vnitřních technických sítí, zajištění bezbariérovosti a zkvalitnění prostor pro pacienty i zaměstnance. Nově vybavené prostory a modernizované technické zázemí umožní poskytovat péči na nejvyšší úrovni a zajišťují důstojné a komfortní prostředí pro léčbu i práci. V rámci energetických úspor došlo k zateplení obvodového zdiva, sanaci a zateplení střešních konstrukcí, výměně oken a dveří, a dalším opatřením směřujícím ke snížení energetické náročnosti budovy.

Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk byl založen v roce 1905 a poskytuje specializovanou péči v oblastech plicních nemocí, tuberkulózy, respirační rehabilitace a gerontopsychiatrie.

Michaela Matoušková

Autor: Jana Rosenbergerová