Chrudimskou nemocnici chceme stabilizovat a zachovat v ní akutní péči

20.06.2022

Nemocnici v Chrudimi v posledních dnech destabilizují různé informace. Našim snahám o stabilizaci nemocnice rozhodně neprospívá politizace problému. Mezi veřejnost se šíří informace, které nejenomže vyvolávají paniku a strach, ale ovlivňují i nábor zdravotníků.

Sehnat lékaře ochotné nastoupit do takto vypjaté atmosféry se tak stává ještě složitější a vzniká začarovaný kruh. Vedení města Chrudim rozeslalo petici, prý aby kraj věděl názor všech. Ubezpečuji všechny, že kraj i představenstvo ví a má stejný názor a cíl, což je nemocnici stabilizovat a dále rozvíjet jako nemocnici akutní péče.

K tomu není třeba psát petice, když je názor stejný a já si troufám říci, že by byl blázen ten, kdo by to viděl jinak. Pardubická nemocnice totiž dobře ví, že nápor dalších 120 tis. občanů Chrudimska by dlouhodobě neutáhla. V Chrudimské nemocnici jsou plánované investice, na kterých pracujeme, zakupujeme přístrojové vybavení, sháníme zaměstnance. To opravdu nejsou kroky ke zrušení nemocnice, to snad pozná každý. V programovém prohlášení krajské koalice je i informace o tom, že budeme mít všech pět nemocnic akutní péče. Petice se píší v případě, že je názorový nesoulad, nikoliv soulad. Doufám jen, že v této "hře" nejde o zviditelnění politiků před komunálními volbami. Protože brát si občany jako rukojmí je naprosto nepřípustné.

Složitá personální situace v Chrudimské nemocnici je již několik měsíců aktivně řešena a komunikovaná nejen v médiích, ale také přímo se zástupci samospráv chrudimského okresu. Ti se mohli v květnu zúčastnit jednání se zástupci Nemocnice Pardubického kraje, prostřednictvím mnou pořádané konference, a zeptat se na cokoli, co je k dané problematice zajímalo. Část jich také tuto možnost využila. Zástupci nemocnice na jejich dotazy odpovídali více než hodinu.

V kontextu českého zdravotnictví nejde o záležitost neobvyklou, ale vzhledem k současné personální situaci v oboru vnitřního lékařství, bohužel spíše standardní. Interna je ve své komplexnosti velmi složitý a široký obor a řada lékařů v posledních letech raději volí cestu specializace. To však vede k tomu, že menší nemocnice se základním spektrem výkonů, pacientů a péče nejsou schopné sehnat odborníka s adekvátním vzděláním. V posledních dvou letech to pak v těchto nemocnicích byly právě interny, kdo pečoval o pacienty s covidem-19. Po opadnutí covidových vln bylo třeba zajistit péči i o pacienty, kteří se k ní během uzávěry nedostali. Výsledkem bylo obrovské vyčerpání a s ním související vlna odchodů do ambulantního sektoru (gastroenterologie, diabetologie, praktické lékařství aj.) s pevně danou pracovní dobou bez nutnosti služeb či směnného provozu.

V polovině července nastoupí na pozici oblastního ředitele pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice MUDr. Jan Marounek, MBA, jehož úkolem stabilizační kroky budou. Personál na oddělení hledáme již od podzimu minulého roku, oslovili jsme více než stovku lékařů, inzerujeme v odborných časopisech, navštěvujeme veletrhy, komunikujeme na sociálních sítích a realizujeme řadu dalších náborových aktivit, včetně statisícových náborových příspěvků, jak se již v případě oborů s nedostatkem zdravotníků stalo v Česku zcela běžné (a zároveň kontraproduktivní, protože mnohdy astronomické částky vedou k náborové turistice).

Sháníme lékaře, kteří by nám v průběhu letních měsíců vypomohli, přesto budou během této doby v provozu s největší pravděpodobností pouze odborné ambulance. Důvodem k možnému omezení pouze na ambulantní část je obrovské množství nevyčerpané dovolené (v průběhu covidových vln si zdravotníci nemohli vybírat dovolenou) a aktuální počet lékařů, které máme k dispozici. Doufáme, že postupně se nám situaci podaří natolik stabilizovat, abychom byli schopni opět zajistit i nepřetržitý provoz lůžkové části. Lůžkovou část péče převezme po dobu omezení Pardubická nemocnice. Pokud se nepodaří sehnat dostatečné množství lékařů k zajištění provozu lůžkové části, budeme pravděpodobně nucení přistoupit k tomuto kroku od 1. července. Kompletní provoz interny se budeme snažit vrátit co nejdříve, závisí však na důvěře v chod nemocnice a oddělení, do které mají noví lékaři přijít a to ovlivňují všichni aktéři svými výroky. To je třeba si uvědomit.