Léčebna dotčená Františkem Josefem i Masarykem jen kvete

14.12.2020

Odborný léčebný ústav v Jevíčku navštívila náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Vyhledávané plicní sanatorium a rehabilitační zařízení bylo otevřeno ještě za Františka Josefa I. a později neslo i jméno prezidenta Masaryka, který jej v roce 1929 osobně navštívil. Díky své unikátní architektuře jsou dnes památkově chráněné budovy častým a vyhledávaným cílem historiků a filmařů. Areál se díky investicím Pardubického kraje postupně proměňuje a modernizuje pro své pacienty a klienty, přičemž zůstávají zachovány historické prvky budov. Pardubický kraj do něj v posledních čtyřech letech investoval 72 milionů korun.

Jevíčský ústav je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a poskytuje zdravotní služby v oblasti pneumologických onemocnění, pneumologické a pohybové léčebné rehabilitace a diagnostiky a léčby tuberkulózy. Disponuje 176 lůžky pro hospitalizační léčbu klientů a rovněž komplexem odborných ambulancí a vyšetřoven v oborech poskytované péče. "Není divu, že tento unikátní komplex budov, posazených do nádherně udržovaného parku přitahuje pozornost nejen klientů z České republiky, ale i ze zahraničí," uvedla Michaela Matoušková, která se zajímala o péči v době ohrožení nákazou Covid-19. "Samozřejmě i nás poznamenaly změny, ke kterým musely přistoupit všechny nemocnice s ohledem na pandemii. Běžně býváme naplněni do posledního lůžka, avšak letos se i do naší obsazenosti promítlo pozastavení plánovaných operací v nemocnicích, které k nám do Jevíčka na rehabilitaci a doléčení posílají své pacienty," uvedla ředitelka ústavu Lenka Smékalová. Pacienty a klienty léčebného ústavu chrání povinným testováním před nástupem a pravidelným testováním svých zaměstnanců.

Nádherný historický pavilon a unikátní lehárny prošly úpravami

Ředitelka Lenka Smékalová provedla Michaelu Matouškovou areálem a komplexem budov, do kterých Pardubický kraj investoval v uplynulých čtyřech letech 71,9 milionů korun, z čehož pouze malý zlomek tvořila dotace z ministerstva kultury. V letech 2017 - 2018 se jednalo o rekonstrukci a přeměnu původního dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie (jednalo se o pokračování I. etapy) za téměř 40,5 milionu korun. "Tento nádherný historický pavilon nebyl od doby výstavby kolem roku 1923 nikdy opravován a prošel jen částečnou rekonstrukcí, proto jsme rádi, že už jej můžeme dva roky využívat v jeho současné podobě," vysvětlila Lenka Smékalová. Další investicí byla rekonstrukce unikátních dřevěných leháren, které byly vystaveny pro pacienty s TBC hospitalizované na izolovaných lůžkách v pavilonech S a N. Lehárny byly do své nynější podoby dovedeny v roce 2019 nákladem 20,8 milionu korun (zde figurovala dotace z Ministerstva kultury ČR 2,9 milionu korun). Z investic ještě přidejme vyměněnou střešní krytinu na budově stravovacího pavilonu v roce 2018 za 4,3 milionu korun a opravu sto let staré páteřní obslužné komunikace za 6,4 miliony korun.

Opravy nekončí, v očekávání je lůžková část pavilonu S

V letošním roce probíhá v jevíčské léčebně investiční akce "Realizace úspor energie - pavilon S + koridor" s náklady přesahujícími 26 milionů korun, u níž je plánováno dokončení v dubnu 2021. Na ni jsou využity dotace z Operačního programu životní prostředí. "Dále ještě připravujeme rekonstrukci lůžkové části pavilonu S - společných prostor a pokojů, která společně s rekonstrukcí střechy předpokládá jen na stavbu náklady přes 60 milionů korun," uvedla za kraj Michaela Matoušková. Tento projekt je připraven na financování z evropského programu REACT EU a stavba by měla být hotova do konce roku 2023.

"Pavilon S byl postaven jako první léčebná budova ústavu pro pacienty s tuberkulózou v letech 1914 -1916," vysvětluje ředitelka Lenka Smékalová. Dodává, že přízemí již v minulosti sloužilo pro jednotlivé vyšetřovny, ambulance a potřebné technické a hygienické zázemí. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží patří lůžkovým oddělením a tato dispozice zůstala až do dnešní doby. "V přízemí jsou jednotlivé kanceláře, ordinace, laboratoře, radiologické oddělení, čekárny pacientů, hygienické zázemí pacientů, centrální šatny personálu, úklidové místnosti a hygienické zázemí personálu. Ostatní tři patra slouží jako lůžková oddělení poskytující následnou pneumologickou péči. Při rekonstrukci je třeba zachovat autentické cenné interiérové prvky - protože budova je pod památkovou ochranou," uvedla Lenka Smékalová. Dodala, že po rekonstrukci bude mít převážná část jedno a dvoulůžkových pokojů své hygienické zázemí. Zároveň bude mít každé oddělení své samostatné bezbariérové hygienické zázemí a další úpravy. V rámci rekonstrukce stávajícího objektu budou řešeny nově i vytápění, vzduchotechnika, rozvody elektro, slaboproudu a medicinálních plynů a další. Práce budou probíhat po etapách po jednotlivých nadzemních podlažích.

"Děkuji paní ředitelce za čas, který mi věnovala. Strávila jsem ho s ní spoustu a jsem nadšená. Je to člověk, který má rád prostředí a lidi, a je to vidět na její každodenní práci," uzavřela náměstkyně Michaela Matoušková.

Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá

asistentka náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví