Michaela Matoušková - Dětské centrum Svitavy

14.12.2022

Dětské centrum ve Svitavách bylo mou další zastávkou na trase předvánočních setkání s řediteli příspěvkových organizací. Entusiamus, nadšení pro práci rozhodně nechybí zaměstnankyním Dětské centrum Svitavy.

Ač je jejich práce často více náročná a mnohdy mají za úkol zastupovat lékaře při náročných výkonech, svůj elán neztrácí. Je obdivuhodné, jak pracují se svým časem. Zdravotní stav pacientů se totiž neptá, zda je půlnoc či slunečné odpoledne a kdy budou potřebovat pomoc personálu. Oni jsou tu pořád. Jejich zájem o dětské pacienty, a především v paliativní dlouhodobé péči, je nepřetržitý. Práce zaměstnanců je náročná nejen s dětmi, které mají život limitující a život ohrožující onemocnění. S paní ředitelkou, srdcem Dětského centra, Drahomírou Votřelovou, jsem také pohovořila o důležitém prvku, jakým je duševní hygiena. Nikdo z nás nefungujeme na baterky, proto je důležitá podpora, poděkování a rovněž nesmíme zapomínat na prevenci před syndromem vyhoření. V Dětském centru jsme zřídili dětskou skupinu s 24 hodinovým provozem ve všední dny. Skupina funguje převážně pro děti rodičů zdravotníků, v případě volné kapacity i pro zájemce z řad veřejnosti. Děkuji všem zaměstnancům dětského centra za jejich odhodlání a péči, s jakou se starají o naše dětské pacienty.

Zdroj: FB Michaela Matoušková - STAN pro Pardubický kraj