První ročník Konference prevence zdraví v Pardubicích: Velký zájem veřejnosti a odborníků o komplexní prevenci

29.05.2024

V úterý 21. května 2024 se v pardubickém sále Jana Kašpara uskutečnil první ročník Konference prevence zdraví, který přilákal na 80 zájemců z řad široké veřejnosti i odborníků. Hlavním účelem konference bylo představit aktuální možnosti a dostupnost preventivní zdravotní péče a zdůraznit význam komplexní prevence pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky. Záštitu konferenci poskytla Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví. Záštitu konferenci poskytla Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví.

,,Organizací konference přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví, které je v České republice na špičkové úrovni i co se týče mezinárodního srovnání. Zároveň čelíme určitým výzvám, aby české zdravotnictví i v nadcházejících dekádách vypadalo tak, jak ho známe dnes. To znamená dostupné a na špičkové úrovni," uvedl Ondřej Michalovský, výkonný ředitel společnosti PRENET.

Bohatý program konference připravily odborné kapacity z oboru lékařské genetiky, prenatální péče, pneumologie a další. V prvním bloku vystoupil například profesor Milan Macek, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění a přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V odpoledním programu hovořila Hana Sládková Kavínová z GHC GENETICS o analýze střevního mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví. Představila nejnovější výzkumy, které umožňují detailní analýzu mikrobiomu a přinášejí nové možnosti v oblasti prevence a léčby různých onemocnění.

Poslední část konference se věnovala zdraví dětí a prenatální péči. V rámci bloku vystoupila i profesorka Ivana Kacerovská Musilová, odborný garant a gynekolog PRENET, která se zaměřila na moderní postupy v prenatální diagnostice a péči o těhotné ženy.

Jedním z překvapivých faktů, které na konferenci zazněly, bylo konstatování, že změna čtyř rizikových faktorů – výživa, pohyb, inaktivita a spotřeba alkoholu – by mohla snížit výskyt kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus II. typu o 80 % a výskyt rakoviny o 30 %. Informace podtrhla význam prevence a zdravého životního stylu, který může mít zásadní dopad na celkové zdraví populace.

Součásti programu byla také diskuse, do které se zapojili posluchači z řad veřejnosti. Akci uspořádala klinika PRENET ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Záštitu konferenci poskytla Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví. "Mým cílem je rozvíjet zdravotně sociální pomezí a podvědomí lidí o prevenci. Nejen preventivní prohlídky, životní styl, ale i zdravotní gramotnost obyvatelstva musí být nedílnou součástí péče o své zdraví," sdělila náměstkyně Matoušková.

Konference prevence zdraví se uskuteční i v příštím roce.

Zdroj: Pardubický kraj