Spojovací koridor u urgentního příjmu bude vytápěný. Stavět by se mohl začít ještě letos

26.04.2024

Novou dominantu Pardubické nemocnice, kterou se stal pavilon chirurgických oborů s centrálním urgentním příjmem, bude se stávajícími pavilony 19 a 27 spojovat nadzemní koridor. Finalizací jeho parametrů se na svém pondělním jednání zabývali krajští radní. Předpoklad zahájení stavby je na přelomu let 2024 a 2025. Předpokládaná hodnota stavby činí 56,5 milionu korun včetně DPH.

"Ve spolupráci s projektantem nyní řešíme již jen dílčí parametry spojovacího nadzemního koridoru, který propojí stávající pavilony 19, 27 s novým pavilonem centrálního urgentního příjmu. Jedná se o trvalou stavbu o třech ramenech, kdy pavilon 27 bude napojen v úrovni druhého nadzemního podlaží, pavilon 19 je napojen v úrovni třetího nadzemního podlaží a pavilon centrálního příjmu v úrovni druhého nadzemního podlaží s pomocí vyrovnávací rampy. Koridor má sloužit pro převoz pacientů a personál nemocnice. V zimě bude temperován na teplotu 15 stupňů elektrickými přímotopy umístěnými v prostoru podhledu a v létě bude odvětrávání zajištěno speciálními multisplitovými jednotkami a zároveň zde bude zajištěno také přirozené větrání pomocí výklopných oken ve fasádě," popsal parametry projektu hejtman Martin Netolický.

Podle aktuálního stavu příprav by mohla být stavba zahájena ještě v letošním roce. "Dokumentace pro společné povolení byla dokončena a předána na konci února. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je v průběhu července či srpna v závislosti na délce stavebního řízení, které nyní probíhá. Pokud se jednotlivé procesy podaří udržet v předpokládaných termínech, tak bychom ještě koncem letošního roku mohli zahájit stavební práce, které jsou nyní v předpokládané hodnotě 56,5 milionu korun včetně DPH," uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Hlavním cílem stavby je zvýšení komfortu pro pacienty a zaměstnance nemocnice. "V rámci přípravy projektu spojovacího koridoru jsme projekt debatovali s vedením nemocnice, tak aby místo napojení a parametry spojovacího koridoru byly z uživatelského pohledu co nejlepší. Proto jsme se také oproti původnímu návrhu přiklonili k temperované variantě, která je sice z hlediska financí nákladnější, ale pro zaměstnance a pacienty samozřejmě jednoznačně příjemnější, a o to nám jde především," vysvětlila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj