PROSAZUJI


Mé osobní tři programové priority

  1. Sociální a zdravotní systém - dávky spravedlivěji a pomoc skutečně potřebným. Pomáhám prosazovat takovou důchodovou reformu, která zvýhodní lidi, kteří celý život pracovali. Ve zdravotní péči prosazuji zavedení nových forem domácí a dlouhodobé péče.
  2. Ekonomika - drobní živnostníci nesmějí "umřít". Prosazuji změnu daňového systému, protože rozhodně musíme podpořit malé a střední podnikání.
  3. Školství - státní základní školy především - a podpora řemeslných oborů. Své aktivity v oblasti školství směřuji k podpoře zachování základních škol v malých obcích a k podpoře přirozené spádovosti. Protože ubývá řemeslníků, středem mé pozornosti je také učňovské školství. Zde podporuji propojení učňovských škol s firmami.


Starostové a nezávislí znají potřeby svých občanů a ty můžeme společně na krajské úrovni prosazovat.