KDO JSEM

První volební období jsem zastupitelkou Pardubického kraje za STAN a náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví.

V Řečanech nad Labem již čtvrté volební období pracuji na zlepšování života lidí v naší obci na pozici starostky.

Vystudovala jsem Ekonomicko-správní fakultu ČZU v Praze a původní profesí jsem účetní a ekonomka, ale vím, že vše se na peníze měřit nedá. Právě cit a empatie jsou těmi vlastnostmi, které mě provází již 42 let mým životem a díky nim mohu pomáhat i ostatním lidem. Vyznávám spravedlnost, otevřenost, úctu mezi lidmi navzájem. Mám ráda, když dané slovo platí. Do vedení Pardubického kraje jsem nastoupila s cílem přispět k jeho rozvoji kvalitním zdravotnictvím, péčí a službami. Mým cílem je zkvalitnění zdravotní péče a její přiblížení obyvatelům kraje, tak aby byly dostupné v celém svém spektru pro každého a v celém kraji rovnoměrně.

Jsem otevřená novým zkušenostem a poznatkům. Jedenáctiletá praxe na pozici starostky obce a podnikání v oboru poradenství pro veřejnou správu jsou výhody, které se snažím na kraji zúročit. Přátelé o mě říkají, že jsem spolehlivá a umím se zasadit o dobrou věc a vytrvat, když už jiní upadají. Pokud mohu, nikdy nenechám nikoho ve štychu a vždy se snažím pomoci.

Vnímám, co lidi trápí a co je činí šťastnými a co z toho sami nemohou ovlivnit. Na ně především myslím, když vnáším náměty k rozvoji a změnám.

Moje motto je: "uč se, pracuj a žij tak, aby ses mohla ohlédnout."

"Svět hledá lidi, kteří něco dokážou udělat. Ne lidi, kteří dokážou vysvětlovat, proč něco neudělali."

Vzdělání

 • 1993 - 1997 Střední integrovaná škola Přelouč
 • 2006 - 2011 ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Ústav práva a právních věd, Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí
 • Kvalifikační studium pedagogiky pro střední a vysoké školství

Zaměstnání

 • 1997 - dosud OSVČ obor účetnictví, poradenství pro samosprávy, získávání dotací z EU fondů pro soukromý a veřejný sektor
 • 2010 - dosud uvolněná starostka obce Řečany nad Labem
 • 2012 - dosud A.M.M. Accounting, s.r.o., jednatelka a majitelka společnosti
 • 2012 - dosud lektorská činnost pro samosprávy

Moje další působení:

 • Místopředsedkyně Krajského výboru STAN
 • členka Předsednictva hnutí Starostové a nezávislí garantka OK STAN pro ekonomiku a daně
 • členka Výboru pro rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na Úřadu vlády
 • členka Předsednictva Komory obcí Svazu měst a obcí ČR
 • členka Zdravotně sociální komise Sdružení místních samospráv
 • lektorka pro veřejnou správu