Budoucnost důchodů

28.09.2019

Konference s názvem "Budoucnost důchodů", která se bude konat ve čtvrtek 10. října v budově Poslanecké sněmovny. Pořádá Institut moderní politiky.

Téma, kterého se všichni bojí, přitom právě tato část populace ví, že beze změny se ho nemusí dočkat. Téma politicky velmi nepopulární, ekonomicky velmi potřebné vyřešit. Reforem či řekněme změn v důchodovém systému bylo za existenci našeho státu - a to i historicky, mnoho. Událi se vždy, když už neodpovídaly momentální ekonomické situaci z dlouhodobého hlediska. Nemám pocit, že bychom se změny měli bát, naopak, svět se zkrátka vyvíjí a to má za přirozený důsledek i změnu systému.

Jestli tomu budeme říkat reforma, nebo nějak jinak, to opravdu není podstatné. Důležité je, aby budoucí i ti současní důchodci věděli, co je čeká, aby každý nesl odpovědnost za svůj život a ten, který pracoval dostal patřičný důchod. Když jsem tázána na to, jaký mám názor, říkám, že je nutné stanovit taková pravidla, která budou upřednostňovat ty, kteří pracovali a zároveň ruku v ruce musí dojít k revizi sociálních dávek, které někdy vycházejí lépe, než pobírání důchodu. Totiž ti, kteří nemají dostatek odpracovaných let, důchod nepobírají, pobírají ale sociální dávky, které jsou mnohdy větší, než důchod těch, kteří pracovali a to vnímám jako nespravedlnost. S tím také souvisí i minimální mzda a její zvyšování - nemám problém s tím, zvyšovat minimální mzdu pravidelně o inflaci, ale za předpokladu revize sociálních dávek, které jsou z minimální mzdy počítané.

Zkrátka, lidem se musí vyplatit pracovat a to se za současného systému nedá říci. Téma důchodů je velmi složité a kdo nabízí jednoduché řešení, tomu prostě nevěřím. Proto náš Institut moderní politiky iSTAR pořádá konferenci s předními odborníky na téma důchody. Doporučení se budu snažit v závěru konference shrnout. Kdo ještě není přihlášen a téma vnímá jako důležité, má ještě možnost přijít a nechat se obohatit o odborná doporučení.

Těším se na vás při konferenci v Poslanecké sněmovně.

Michaela Matoušková - STAN pro Pardubický kraj, Komise pro spravedlivé důchody - zástupkyně za poslanecký klub STAN

Důchodová reforma, politické téma, které bude vždycky aktuální. Ještě žádná politická reprezentace se s ním nedokázala popasovat. A přes to, že ani my si nemyslíme, že existuje jedno jediné správné řešení u kterého budou šťastní všichni, je potřeba hledat to, které bude nejefektivnější. Nejspravedlivější. A nejméně bolestivé pro naše občany i státní rozpočet.