Den krajského zdravotnictví cílil na studenty, lákal je na studium i zajímavou praxi

24.10.2023

Ve druhé polovině října se uskutečnil již třetí ročník Dne krajského zdravotnictví. Na akci spolupracuje krajská samospráva s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Střední zdravotnickou školou Pardubice. Jejím cílem je mladé generaci poskytnout maximum informací o studijních oborech, nabídce zaměstnání, praxí a pomoci jim najít uplatnění přímo v našem regionu.

Na programu Dne krajského zdravotnictví byly interaktivní workshopy, soutěže, informace o výuce i o tom, co na absolventy čeká po studiu přímo v praxi. Návštěvníci se mohli blíže seznámit s posláním a prací praktických a všeobecných sester, porodních a radiologických asistentů, záchranářů a zdravotně-sociálních pracovníků. I letos udělila záštitu této vzdělávací a osvětové akci náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. "Jsem velice ráda, že se Den krajského zdravotnictví uchytil a opět na něj zamířily desítky studentů. Těm jsme nabídli perspektivní práci v našich pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje, ale i v dalších příspěvkových organizacích, například v záchranné službě či rehabilitačních ústavech. Do akce se zapojili studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, takže účastníci měli informace přímo od mladých lidí, kteří se připravují na práci ve zdravotnických profesích. Středoškolákům jsem popřála mnoho úspěchů u maturit a doufám, že se s nimi opět někdy setkám buď na fakultě, nebo přímo v některém ze zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji," sdělila Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj