Dětské centrum Svitavy

30.08.2023

V našem Dětském centru Svitavy jsou stavební úpravy zdravotního úseku a oprava střechy v plném proudu. Dochází zde k novému vnitřnímu rozložení příček a tím ke změně dispozic jednotlivých pokojů a k rekonstrukci střešní krytiny. 

Stejně jako v Dětském centrum ve Veském, tak i zde jsem se s paní ředitelkou Votřelovou domluvila na aktualizaci zřizovací listiny, aby změny mohly proběhnout již k 1.1.2024 a my jsme zde mohli poskytovat péči pro děti od 13 do 18 let.Od září tu také rozbíháme již druhou dětskou skupinu, kterou jsme po dohodě se Svitavskou nemocnicí zřídili na podporu a stabilizaci personálu. 

Vycházíme tak přednostně vstříc personálu Svitavské nemocnice, kdy zdravotní sestřičky, lékařky a další zaměstnanci naší nemocnice, mohou pracovat a s klidnou duší svou ratolest svěřit tetám, kde se o ně s největší péčí postarají. Jsem ráda nejen za službu samotnou, ale rovněž za to, že je vidět sounáležitost naší příspěvkové organizace a Nemocnice Pardubického kraje, které se takto vzájemně podporují. 

Dětská skupina při dětském centru Svitavy je určena pro děti ve věku od 1 do 3 let. Výhodou služby je nepřetržitý provoz a možnost délku i počet dnů pobytu ve skupině individuálně nastavit.

Moc děkuji paní ředitelce a celému jejímu týmu za vstřícné kroky a perfektní práci pro děti a rodiny, které naši péči potřebují