Investice do krajských nemocnic se nezastaví ani v letošním roce

19.02.2022

Rada Pardubického kraje coby jediný akcionář Nemocnice Pardubického kraje schválila finanční plán společnosti. Ta bude i letos hospodařit se schodkem. Rada v roli valné hromady vzala na vědomí také plán investic a vnitřních auditů společnosti.

I v roce 2022 se budou nemocnice vyrovnávat s dopady covidu-19, a to nejen v oblasti zdravotní péče, ale i v sektoru energií či služeb. Zdražování napříč celou ekonomikou se tak odrazilo i ve schváleném finančním plánu, který má plánovaný deficit 19,6 milionů korun. "Pevně věřím, že covidová situace je již na ústupu a my se v našich nemocnicích budeme moci vrátit k běžnému provozu, poskytovat plnou šíři péče a rozvíjet krajské zdravotnictví tak, jak plánujeme," sdělila Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví.

Investice do krajského zdravotnictví jsou dlouhodobá priorita. "I letos tak v naší akciové společnosti plánujeme výdaje přesahující jednu miliardu korun. Mezi nejvýznamnější investice patří budování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, sdružení JIP ve Svitavské nemocnici, vybavení centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici a rekonstrukce kuchyně a spalovny v Pardubické nemocnici. Investice však nemají pouze charakter stavební, ale pokračujeme i v oblasti softwarového vybavení, IT bezpečnosti nebo laboratorních systémů. Kvalita služeb našich nemocnic se měří také optikou stravovacích provozů, proto jako klíčovou vnímám i dostavbu kuchyně v Pardubické nemocnici," uvedla náměstkyně Matoušková s tím, že kraj samozřejmě vnímá složitou situaci, kterou v areálu způsobují rozsáhlé investice, odměnou však bude výrazně lepší zázemí a komfort jak pro pacienty, tak personál.

Výdaje na personální zajištění v krajských nemocnicích stoupají, personální náklady tvoří více než dvě třetiny výdajů, přesto jsou obory, kde personál chybí. Dlouhodobě neřešená složitá situace v oblasti vnitřního lékařství, s níž se potýká zdravotnictví napříč celou republikou, se projevuje i v Nemocnici Pardubického kraje. "Společně s vedením nemocnic nepřestáváme hledat cestu, jak situaci v našich krajských internách personálně stabilizovat. Jedním z dalších kroků bylo vypsání výběrového řízení na oblastní ředitele nemocnic." uzavřela Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj