Kongres paliativní medicíny v Holicích

10.09.2021

Život začíná narozením, končí smrtí. Důležité však je, aby ani téma umírání nebylo tabu.

Chtěla bych, aby lidé odcházeli ze života důstojně, s klidem v duši a za podpory svých blízkých. Aby péče, která jim bude věnována, byla kvalitní. Každý si odchod ze života představuje jinak, většina z nás se bojí, proto chci společně s poskytovateli paliativní péče hledat cesty a systémové změny, jak podpořit kvalitu života nevyléčitelně nemocných.

Proto toto téma zvedám a bude začleněno do koncepce zdravotnictví v Pardubickém kraji. Děkuji organizátorům Kongresu paliativní medicíny, který se konal 9.9.2021 po celý den v Holicích a hostí významné odborníky na tuto oblast.

Děkuji za přizvání odbornému garantovi prim. doc. MUDr. Tomáši Kučerovi, Ph.D. z Ortopedické kliniky LF UK a FN Hradec Králové a z Domácího hospice Andělů strážných. Těším se na program, který právě začal, na inspiraci a odborné rady.

Pardubický kraj chce oblast paliativní péče a medicíny rozvíjet a proto jsem potěšena, že spolu se svými kolegy v Radě Pardubického kraje mohu dnešní program v Holicích zaštítit.

Část z úvodního slova paní ředitelky Oblastní charity Pardubice: Oblastní charita Pardubice pomáhá rodinám, které pečují o své blízké v domácím prostředí a dle jejich potřeb se odvíjí i škála služeb charity.

Tedy od pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovacích služeb pobytových, ambulantních i terénních, půjčovny zdravotních pomůcek až po domácí zdravotní službu a mobilní hospic Andělů strážných.

Ing. Michaela Matoušková, MPA , Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, Pardubický kraj