LDN Rybitví: Lidský a laskavý přístup na každém kroku

01.06.2021

Cesta náměstkyně Michaely Matouškové do Léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví byla vyústěním návštěv příspěvkových organizací kraje. Celkem logicky sem na 105 zdravotních a 17 sociálních lůžek směřují hlavně pacienti z Pardubické nemocnice - až 80 procent. Přicházejí především z neurologie, interny, chirurgie, kardiologie a traumatologie. Stejné množství - 80 procent klientů - se po týdnech následné péče vrací zpátky do života.

A podle slov ředitelky Jany Tomšů se jim často domů či zpět do domovů pro seniory ani nechce. "My je dáváme dohromady - a oni odcházejí živí do svých domovů. A když odcházejí, tak často pláčou, protože je jim u nás dobře."

Není novinkou, že lidé se dožívají stále vyššího věku. A protože spolu rodiny nebydlí tak, jako kdysi, řeší mnohé z nich situaci, kdy stárnoucí tatínek, maminka či jiný příbuzný nebude schopen se o sebe postarat z důvodu stáří, nebo utrpí úraz či vážně onemocní. "Proto jsou tu naše léčebny, kde je nemocí a životní situací z hlediska zdravotního i sociálního provedou profesionálové se srdcem na správném místě," uvedla Michaela Matoušková. "Viděla jsem personál, který srdce na správném místě rozhodně má. Jejich naladění na svoje hlavní poslání mě provázelo na každém kroku. Paní ředitelka mě zavedla i mezi pacienty, se kterými jsem mohla hovořit. A ti pěli samou chválu. Přesto, že jsou na pokoji i po šesti. Proto je naším cílem kvalitu péče i v neakutních zařízeních stále zlepšovat a rozvíjet," dodala.

Potřebu dalších nových pokojů pro klienty řeší projekt

Kapacitu pokojů řeší Pardubický kraj za pomocí projektů, které má připravené a snaží se získat na ně peníze z evropských zdrojů "Věříme, že se nám to podaří. Vybudováním nového objektu v areálu LDN Rybitví se uvolní prostory v prvním nadzemním podlaží pro ubytování asi 24 pacientů, a tím dojde ke snížení počtů pacientů v jednotlivých pokojích budovy A na maximálně čtyři. V nových ubytovacích prostorách předpokládáme umístění pacientů s nejtěžším zdravotním handicapem," uvedla náměstkyně Michaela Matoušková. Dodala, že se jedná se o projekt Zkvalitnění hotelových služeb, optimalizace počtů pacientů na pokojích a o projekt Rekonstrukce administrativních místností na pokoje pacientů. Celkové výdaje jsou aktuálně 91 milionů korun, z toho podíl EU 80 milionů korun.

Důležité je provázet a být spolu s rodinou

Plánem, který ředitelce "nedá spát" je větší zaměření se na rozvoj paliativní péče, pro kterou v současné době nemá léčebna vhodné podmínky. "Chceme do budoucna poskytnout pacientům se závažným zdravotním stavem a členům jejich rodiny možnost být v posledních měsících života spolu, a to při zajištění té nejpotřebnější péče pro klienta. To by nám pomohla vyřešit přístavba nových dvoulůžkových pokojů pro pacienty s paliativní péčí v části objektu, a to přistavěním dvou pater vždy se třemi pokoji. I pro to máme vypracovanou již studii, tak věřím v dobrý posun i tohoto našeho záměru," dodala ředitelka Jana Tomšů.

V léčebně v Rybitví však nepotkáte jen spoluobčany nejstaršího věku. Jsou tu pro všechny, kteří potřebují dlouhodobou léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči, a to v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně nebo v domácím prostředí. A to bez ohledu na věk. Provázeni v nemoci, ať už způsobené věkem, nebo těžkou nemocí či úrazem jsou stále častěji i mladší lidé. Jsou po těžkých haváriích, onkologickém onemocnění, ale i mladí chronicky nemocní a lidé bez domova s nejrůznějšími poraněními," uvedla Jana Tomšů.

Zdroj: Pardubický kraj