Litomyšlská nemocnice je důležitým článkem v akutní lůžkové péči v Pardubickém kraji

21.04.2021

Litomyšlská nemocnice na začátku letošního roku povýšila svou péči a posílila ve své vybavenosti. Po reakreditaci Iktového centra, kde zachraňují lidské životy po prodělané mozkové příhodě, zde obnovují přístrojové vybavení, chystají se na hlubší propojení se školami, které připravují do praxe potřebné zdravotnické i ošetřovatelské pracovníky a dobré reference sbírají i na očkovací centrum.

"Očkovací centrum i dnes, čtyři měsíce po svém otevření, perfektně funguje a je velmi chváleno klienty. Lidé nám píší a volají děkovné zprávy. Jsem ráda, že jsem tyto pozitivní odezvy mohla předat i na místo samé. Těší mě jak za vedení nemocnice, tak za personál, že to i zde tak výborně zvládají a dělají dobré jméno naší nemocnici," uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, která se přijela podívat i na radiodiagnostické oddělení na nové přístroje. Seznámil ji s nimi primář Jakub Vykypěl.

Plně digitalizovaný rentgen a nový CT přístroj

"Ve dvou snímkovnách zde pracují s novým, plně digitalizovaným rentgenem, který je velkým přínosem nejen pro obsluhu a pacienta v rychlejší a komfortnější obsluze, ale i po materiální stránce. Snímky se už nevyvolávají a nepotřebujeme archivovat folie se snímky ve speciálních podmínkách jako dříve. Navíc se na digitální snímek může podívat odborník z kterékoliv naší nemocnice díky centrálně propojené databázi," uvedla Michaela Matoušková, která byla zvědavá i na nový špičkový počítačový tomograf: "Po dvanácti letech mají v Litomyšlské nemocnici i nový CT přístroj, který významně sníží dávku záření a rovněž přináší kvalitnější diagnostiku. V současné době zde provedou i 30 CT vyšetření denně, protože momentálně převzali provoz i za Svitavskou nemocnici, kde se CT pracoviště rovněž předělává."

Spolupráce nemocnice se středními a odbornými školami

S náměstkyní pro léčebnou péči Zdeňkou Fenclovou a s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Markétou Nemšovskou hovořila Michaela Matoušková o potřebě pracovníků pro Litomyšlskou nemocnici a o jejím dalším propojení se vzdělávacími zařízeními. "Hovořili jsme o tom, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat se středními a odbornými školami včetně těch vyšších odborných, které připravují do života zdravotní sestry a bratry a další zdravotnický personál i pro Litomyšlskou nemocnici. Domluvili jsme se, že se postupně potkáme s řediteli a ředitelkami škol, protože i přesto, že jsou tyto školy mimo Litomyšl, uvažujeme s generálním ředitelem Tomášem Gottvaldem i o tom, že bychom mohli studentky a studenty do místa nemocnice přepravovat, aby žádná nemocnice neměla potíže se zabezpečením personálu na co nejvyšší odborné úrovni. V tuto chvíli na praxi chodí jen jednotky studentů, kteří bydlí v místě. Zaznělo, že by bylo dobré, abychom i do Litomyšlské nemocnice dostali více studentů a propojili nemocnici s praktickým vzděláváním budoucích zaměstnanců."

S náměstkyněmi Zdeňkou Fenclovou i Markétou Nemšovskou mluvila Michaela Matoušková i o tom, že současná náročná doba přinesla všem nemocnicím v Pardubickém kraji a jejich zaměstnancům spoustu těžkostí a vysokých nároků na nasazení. "Všem jim děkuji za to, že to zvládli a dále zvládají. Doba ale přinesla i pozitivum, a to ve způsobu spolupráce zaměstnanců různých oddělení. Vidím jej v podobě kooperace, koordinace pracovníků, kteří se díky možnosti pomáhat i na jiných odděleních více poznali a na vlastní kůži si "osahali", že každý obor vyžaduje odlišnější přístup, protože má svá specifika. Lidé se naučili více se propojovat a spolupracovat, a to je přínos. Věřím, že v tom je otevřená cesta i do budoucna vzhledem k jejich lepší vzájemné zastupitelnosti," uzavřela informace ze své pracovní cesty do Litomyšlské nemocnice Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj