Mezinárodní zdravotní summit v Praze

26.05.2023

Zvýšení efektivity poskytované zdravotní péče v důsledku stárnutí obyvatelstva, nedostatku lékařů, ale i změn v charakteru medicínských postupů a charakteru nemocí...to jsou témata dnešního mezinárodního zdravotního summitu v Praze.

Jsem ráda, že zde mohu být a vyslechnout si, jak ke změnám přistupují v dalších státech Evropy a jaký trend bude i u nás. Na to je třeba se včas připravit i ve změně vnímání zdravotnictví námi všemi. Zdroje jsou velmi omezené a tak je potřeba k řešení přistupovat.

Důležité ale je zachovat a dále prohlubovat: Kvalitu poskytované zdravotní péče Dostupnost zdravotní péče Zdravotně sociální pomezí Ekonomickou efektivitu plánováním kapacitK tomu všemu se musíme zaměřit na to nejdůležitější, což je PREVENCE. Ta nám zajistí zlepšení zdravotního stavu a nejen zvýšení věku dožití, ale také dožití ve zdraví, což nyní značně pokulhává.

Pokud se toto vše podaří nastavením vhodné zdravotní péče jak státem, tak kraji zřizovanými organizacemi, povede to i k ekonomickému růstu.

V našem kraji proto připravujeme speciální pracovní skupinu, která se bude zabývat koordinací poskytování zdravotní péče v kraji tak, aby byly naplněny všechny podmínky ke zdravému zdravotnictví.

Michaela Matoušková - náměstkyně PaK pro zdravotnictví