Michaela Matoušková - Český červený kříž získá finanční pomoc od Pardubického kraje

05.05.2024

Krajská samospráva dlouho a úspěšně spolupracuje s regionálními pobočkami Českého červeného kříže (ČČK). Společné projekty se týkají dárcovství krve, ale i humanitární pomoci a dalších sociálních a zdravotních témat. Na to vše Pardubický kraj finančně přispívá a ani v roce 2024 se to nezmění.

Potřebné pomoci se dočkají oblastní spolky v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Chrudimi. "Pardubický kraj pomáhá dlouhodobě a pravidelně, což považuji za obzvlášť důležité, protože se jedná o nevýdělečnou organizaci financovanou z veřejných zdrojů. Již od roku 2004 přispíváme na činnost ČČK v jeho regionálních pobočkách. Asi nejvýznamnějším projektem, který si veřejnost může se spolkem spojit, je dárcovství krve. Tam udělali pracovníci ČČK obrovský kus práce a patří jim za to naše uznání a poděkování, stejně jako dárcům samotným. Těší mě, že tam jako kraj participujeme a pomáháme s pořádáním ocenění. Na letošní rok se chystají například i školení první pomoci, což je pro veřejnost velice prospěšná aktivita. Děkuji ČČK za aktivitu a těším se na další spolupráci," sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Pardubický kraj schválil poskytnutí finanční podpory na dubnovém jednání rady a žádosti schválil v plné výši. "Oblastní spolky ČČK z Pardubic, Ústí nad Orlicí, Svitav a Chrudimi dostanou podle žádosti každý 35 tisíc korun z rozpočtu kraje na své aktivity. Dohromady to dělá 140 tisíc a jsme připraveni pomáhat i do budoucna," sdělil hejtman Martin Netolický.

Český červený kříž působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Jednou z hlavních činností Českého červeného kříže je již od roku 1961 rozvoj a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve a morální oceňování mnohonásobných bezpříspěvkových dárců krve. "Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve řadou vyznamenání, počínaje Krůpějí krve na 1. odběr až po Plaketu ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů. Jednotlivé Oblastní spolky ČČK připravují pro dárce slavností předávání ocenění za 10 až 80 bezpříspěvkových odběrů. Jednou ročně naše oblastní sdružení ve spolupráci s krajskou samosprávou, za účasti náměstkyně Michaely Matouškové, oceňuje dárce krve za 120 odběrů z celého regionu," dodává František Hanák, ředitel Oblastního spolku ČČK Pardubice.

Zdroj: Pardubický kraj