Michaela Matoušková - Dětské centrum Veská

22.12.2022

S letošními prvními sněhovými vločkami jsme se sešli u vánočního stromu v Dětské centrum Veská u Sezemic. S paní ředitelkou jsme společně poděkovaly současným i bývalým zaměstnancům za jejich práci a následně nás do vánoční nálady přenesly i děti z mateřské školy ze Sezemic, které si s paní učitelkou pro hosty připravily krásný program obohacený o vánoční koledy.

S paní ředitelkou Markétou Tauberovou jsem pohovořila o uskutečněných akcích i těch plánovaných. Jedním z úspěchů je otevření Dětské skupiny Veselý domeček Veská. Kapacita ve skupině je 10 dětí a navštěvují ji děti ve věku od 1 do 6 let, jedná se o děti z běžné komunity z okolí Veské a také děti rodičů v sociální službě sociální rehabilitace, kterým zde pomáhají "znovu se postavit na vlastní nohy". Ve skupině děti tráví smysluplně svůj čas, učí se novým věcem a vzájemně se obohacují. Díky účelové dotaci z Pardubického kraje se podařilo vybavit obě oddělení pro děti s život limitujícím onemocněním a v paliativní péči. Ve středisku v Holicích, kde jsou dočasně umístěné děti vyžadující okamžitou pomoc, se zrekultivovala část zahrady. I Dětské centrum ve Veské se zapojilo do pomoci ukrajinským rodinám. Jednalo se o rodinu s dítětem se závažným zdravotním hendikepem, které se po odchodu odsud začlenili do běžného života. Děkuji proto všem pracovníkům Dětského centra za jejich práci, která je nesmírně důležitá a osobně si jí a jich velmi vážím Jako každý rok je příjemné nasát vánoční atmosféru i zde ve Veské, kde maminky s dětmi září a starosti se alespoň na chvilku přenesou do neznáma. Ať máme jiskru i pro příští rok, protože v naději, míru, lásce a přátelství tkví celé kouzlo adventu.

Zdroj: FB Michaela Matoušková - STAN pro Pardubický kraj