Návštěva v ZZS PAK Pardubice – Pardubičky

12.11.2021

V tomto týdnu jsem navštívila Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby, vzdělávací a výcvikové středisko a další prostory ZZS PAK v Pardubicích - Pardubičkách. S ředitelem Igorem Paarem a jeho kolegy jsem diskutovala o dalších plánech rozvoje záchranky.

Zároveň jsem také pogratulovala k druhému nejvyššímu ocenění, udělovanému v evropské síti záchranných služeb v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou iniciativou Angels, které záchranáři Pardubického kraje dostali na sklonku léta. Hovořili jsme o rozvoji, vzdělávání a další modernizaci výjezdových základen.

Níže je komentuji podrobněji Neustálý "trénink" a mezinárodní srovnávání posunují kvalitu záchranné péče stále výš.

Iniciativa Angels stanovuje pravidla a určuje objektivní srovnávání poskytované péče jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb a stanovování pravidel v oblasti zdravotnické záchranné služby po celé Evropě. Kritéria hodnocení jsou přesná a zahrnují několik zásadních bodů. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje dlouhodobě systematicky pracuje na zkvalitňování péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Letošní rok se úsilí zhmotnilo a ocenění z Lisabonu nedávno přivezl Michal Mašek, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS PAK, který má na starosti jeho další rozvoj. "Umožnil mi nahlédnout do výcvikových a školicích prostor, kterými záchranka disponuje a kde školí policisty, hasiče, lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky téměř 6 dnů v týdnu. Je tedy velmi vytížené. Aby zde mohli nacvičovat i záchranu člověka například v bytě s bariérami, potřebují jej lépe a kvalitněji vybavit, aby simulace byla věrohodná a člověk se rychleji dostal do nemocnice," uvedla náměstkyně Michaela Matoušková.

Horká zpráva putovala do zdravotnického operačního střediska. Při této příležitosti také nahlédla do zdravotnického operačního střediska, ve kterém operátorky komunikují s volajícími o pomoc a sledovala rychlost, pohotovost a obratnost, se kterou komunikují.

"Poděkovala jsem za práci všem, kteří zde u obrazovek a telefonu nebo přímo v terénu bojují za záchranu lidských životů. Toto povolání je těžké, stresující, a přitom plné odhodlání a pomoci. Proto jsem ráda, že jsem v průběhu své návštěvy mohla vyřídit právě obdrženou zprávu o financích, které dostaneme z Evropské unie jako příspěvek na výstavby výjezdových základen ve Vysokém Mýtě, v Seči a v Moravské Třebové. Je to díky tomu, že Pardubický kraj měl výborně připravené projekty a dosáhl na významný díl 85 miliónů korun z navýšené alokace z programu REACT EU pro Českou republiku," sdělila Michaela Matoušková.