Někdy prášek nezabere, ale dobré slovo a laskavost vždy

25.11.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ocenilo v roce 2020 cenou Gratias za významný přínos v oblasti sociální práce Alenu Rohlíkovou. Tématem jejich neformálního setkání bylo propojování sociálních a zdravotních služeb.

Absolventka oboru zdravotně sociální péče na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice byla v Chrudimské nemocnici kontaktní osobou pro oddělení LDN, oddělení neurologické, interní, JIP, dětské a novorozenecké. A také pro kompletní porodnicko-gynekologické oddělení. Tam se ve své práci zaměřovala zejména na sociální práci v perinatální paliativní péči, tedy při úmrtí plodu/miminka od 24. týdne těhotenství, přes porod až do 7 dnů po porodu. Poskytuje v takových případech rodičům i zdravotnickému personálu odborné poradenství a psychosociální podporu. Starala se také o zabezpečení pacienta propouštěného z nemocnice do domácího prostředí pečovatelskou službou a domácí zdravotní péčí. Součástí její práce bylo nabídnout pacientům a jejich rodinám čas k rozhovoru, protože ví, jak moc slovo léčí tam, kde prášek nezabere.

"Jsem hrdá na takové srdcaře, pro které byl a vždy bude na prvním místě především lidský faktor a svoji práci odvedou nejen na nejvyšší možné profesní úrovni, ale především s laskavostí sobě vlastní. Paní Rohlíkové bych tímto osobním a neformálním setkáním chtěla za její práci moc poděkovat. A ujistit ji, že nemocnice na ni počká po mateřské dovolené. Vím, že už nyní je skvělou mámou malému synovi, kterého zatím chová jenom pod srdcem," uvedla náměstkyně Michaela Matoušková k setkání. Obě se shodly, že udělají maximum, aby byla tato nemocnice místem, kde se lidé nejen léčí, ale hlavně uzdravují. "Vždy jsem si přála, abych zachránila svět, ale už vím, že to bohužel nejde. Proto se při mém pracovním posláním budu vždy snažit, aby na konci mé kariéry byly ne desítky, ani stovky, ale tisíce lidí, kterým pomohu," sdělila Alena Rohlíková.

Michaela Matoušková hovořila také o nutnosti sestavení multidisciplinárních týmů, včetně paliativní péče v každé nemocnici Pardubického kraje. "Propojit sociálně zdravotní pomezí ve prospěch pacientů je můj osobní záměr a cíl," dodala náměstkyně, která je za rezort zdravotnictví na Pardubickém kraji zodpovědná.

Zdroj: Pardubický kraj