Nové JIP a ARO ve Svitavské nemocnici

01.03.2023

Svitavská nemocnice má zrekonstruované prostory interní a chirurgické JIP a oddělení ARO včetně nového vybavení jak do nových prostor, tak na operační sály a do laboratoř.

Rekonstrukce stála 57 mil. Kč s daní a do přístrojového vybavení se postupně investuje 81 mil Kč. Sdružením interních a chirurgických jednotek intenzivní péče se podařilo navýšit i lůžkový fond.

Prostory mohou fungovat buď jako 3 samostatná oddělení či jednotky nebo jeden společný prostor. Mohou tak reagovat na případné infekční onemocnění, protože jednotlivé oddělení mají přetlaková i podtlaková vybavení.
Započali jsme tak nultou etapu rozsáhlé rekonstrukce Svitavské nemocnice, jejíž další fází je výstavba nového pavilonu, který bude navazovat na tento objekt.

Přeji všem pracovníkům nemocnice, ať se jim v nových prostorách líbí a našim pacientům, ať je o ně dobře postaráno.