Novinky z Komise pro spravedlivé důchody

14.01.2020

Každý měsíc pravidelně zasedá Komise pro spravedlivé důchody. Ta se zabývá otázkou důchodové reformy, která bude nutná z důvodu významných demografických změn.

V populaci narůstá podíl osob starších 65 let a zvyšuje se střední délka života. Při nastavení věku odchodu do důchodu se však z mého pohledu musíme zabývat také věkem dožití ve zdraví, který je již výrazně nižší. Proto by bylo vhodné vedle důchodové reformy řešit také reformu zdravotnictví.

V kontextu toho se komise zabývala i řešením problematiky dřívějšího odchodu do důchodu pro pracovníky v náročných profesích, kteří právě ze zdravotních důvodů nemohou pracovat do dosažení běžného důchodového věku. Prozatím se počítá s tím, že by do této kategorie byli zařazeni pracovníci ve stávající 4. kategorii práce, při níž hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví. Zařazení dalších osob bude dále řešeno kolektivním vyjednáváním.

Demografický vývoj bude v budoucnu znamenat nárůst výdajů na důchody, a tak je nutné se otázkou zabývat podrobněji jak na výdajové, tak na příjmové stránce. Výdaje jsou poměrně dobře předpověditelné, ale příjmová stránka je dosud nedořešená. V zemích EU je pravidlem, že příjmy na krytí důchodů jsou dvojí - z pojistného a ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu se Komise pro spravedlivé důchody inspirovala a navrhla a později odsouhlasila vytvoření nového 0. a 1. pilíře.

Nultý pilíř by znamenal tzv. zaručený důchod, který by byl poskytován všem seniorům s nárokem na důchod ve stejné výši, jež by zajišťovala minimální standard. Na lednovém setkání budeme řešit konkrétní výši zaručeného důchodu. Pokud má však zaručený důchod plnit funkci standardu, myslím si, že by neměl být nižší než hranice chudoby, která je nyní 11 963 Kč. Na komisi jsem zároveň upozorňovala, že je v tuto chvíli třeba počítat i s výší minimální mzdy, aby čistý výdělek před odchodem do důchodu nebyl nižší než hranice chudoby a nižší než starobní důchod. Uvidíme tedy, jaké propočty nám budou předloženy. Základní rovný důchod by byl hrazen ze státního rozpočtu. Samozřejmě je třeba se dále zabývat i otázkou povinného počtu odpracovaných let, které by byly podmínkou pro přidělení rovného důchodu.

V prvním pilíři by se oceňoval individuální průběh kariéry každého člověka. Část tohoto důchodu by nezahrnovala jen výdělečnou činnost, ale zohledňovala by i období péče o děti nebo nemohoucí blízké. STAN podporuje domácí a ambulantní péči o seniory, a tak vítáme řešení, kdy by v budoucnu nebyl problém se o naše blízké postarat, neboť by se nám tato doba péče projevila na výši našich důchodů. U prvního pilíře se proto logicky navrhuje financování z pojistného.

Důchodová komise se však zatím nezabývala otázkou důchodů u osob samostatně výdělečně činných. Protože STAN podporuje podnikání, zejména pak malé a střední podnikatele, bude pro nás řešení této otázky velmi důležité. Zásadní témata se začnou diskutovat až od ledna, což výrazně posouvá původní termín, kdy měla Komise pro spravedlivé důchody předložit výsledky už v letošním roce. Bohužel přístup paní ministryně Maláčové se začal měnit a od původně zamýšlené důchodové reformy se nyní odklonila pouze k řešení parametrických změn, což nás netěší.

Kritické a skeptické hlasy se proti důchodové reformě ozývají také zejména od ministryně financí, která ale prozatím nebyla přítomna žádného setkání Komise pro spravedlivé důchody. Podle ní se zásadní reformu nepodaří schválit, protože k tomu není dostatek času.

Osobně nejsem s průběhem jednání Komise příliš spokojena a vidím jak spoustu nedořešených otázek, tak nevůli se více hýbat z místa a otázky řešit rychleji.

Osobně zastávám názor, že je třeba řešit důchodovou reformu komplexně v provazbě do dalších zákonů, a to i daňových. Parametrické změny, které paní ministryně prosazuje, nemusí být zcela účinné a mohou celý systém jen znepřehlednit. Přitom jednou z priorit důchodové komise je právě přehlednost a předvídatelnost, aby měl každý občan možnost znát svůj důchod v průběhu kariéry a mohl si případně spořit ve třetím pilíři, který zůstává zatím beze změn.

Ing. Michaela Matoušková, MPA, členka předsednictva STAN a zástupkyně STAN v Komisi pro spravedlivé důchody