Ocenění dárců krve

10.11.2021

V sále Jana Kašpara Krajského úřadu se uskutečnilo slavnostní ocenění pravidelných dárců krve, kteří v uplynulém roce dosáhli 120 bezpříspěvkových odběrů krve. Z rukou radní pro zdravotnictví Michaely Matouškové a předsedkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Pardubice Vladimíry Hanákové převzali Zlaté kříže 2. třídy.

Dobrovolní dárci krve z celého Pardubického kraje, kteří mají za sebou už 120 odběrů, získali včera v sále Jana Kašpara v Pardubicích Zlatý kříž 2. třídy. Symbolické dárky v podobě červeného vína a čerstvého chleba jim předala také náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Ozdobné dekoraci vévodilo srdce sestavené ze 120 jablek z Ostřešan a program doprovodilo i trombónové kvarteto Konzervatoře Pardubice.

"Velmi obdivuji dlouholeté ušlechtilé počínání všech těchto dárců. Řadu let obětavě chodí do našich transfúzních stanic, přijmou určitou míru diskomfortu a darují tu nejcennější tekutinu, kterou stále ještě nelze ničím nahradit. Zvláště v době covidu byla a je zvýšená potřeba krve, a jak zaznělo, jeden takový odběr může pomoci až čtyřem pacientům. Jsem proto ráda, že ani v době epidemie nás naši pravidelní bezpříspěvkoví dárci neopouštějí. Moc si toho vážím a věřím, že se s mnozí z nich dosáhnou i na další metu, tedy 160 odběrů a Zlatý kříž 1. třídy," uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Český červený kříž oceňuje dárce krve vždy jednou ročně na okresní, krajské i celostátní úrovni. V prostorách Pardubického kraje se potkávají vždy při příležitosti oceňování za 120 odběrů, kdy jim náleží Zlatý kříž 2. třídy. "V pondělí tu bylo osobně 21 z celkem 60 dárců, kteří za uplynulý rok dospěli ke 120 odběrům. Většina z nich daruje krev celý dospělý život, muži mohou na plnou krev chodit 4x ročně a ženy 3x, plazmu je možné darovat každý měsíc. Předávání odznaků je pro ně poděkováním a povzbuzením a od představitelů kraje také milým společenským uznáním," řekl za oblastní spolek Českého červeného kříže v Pardubicích František Hanák.

Krev může darovat každý zdravý člověk, kterému je mezi 18 a 65 lety a váží alespoň 50 kilogramů. Podrobnosti najdou zájemci na stránkách www.cervenykriz.eu. "Při setkání s dárci si vždy vyslechneme mnoho příběhů. Dnes mě zaujal pán, který jako přidanou hodnotu dárcovství uvedl i pravidelnou kontrolu krve, která u něj odhalila začínající nemoc a pomohla mu ji překonat v raném stádiu. V každém případě uvítáme všechny nové dárce krve," dodala předsedkyně Oblastní výkonné rady oblastního spolku Českého červeného kříže Vladimíra Hanáková.

Zdroj: Pardubický kraj