Oddělení paliativní a hospicové péče nyní nově v Albertinu Žamberk

29.05.2022

V Albertinu Žamberk vzniklo nové oddělení paliativní a hospicové péče. Oddělení disponuje celkem dvaceti lůžky v jedno a dvoulůžkových pokojích.

Paliativní péče představuje formu pomoci, při níž se dbá na zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče není uzdravení, nýbrž zmírnit bolest, udržovat sociální vztahy s rodinou či přáteli, zachovat důstojnost. Doba paliativní péče není nijak omezená, každý má svůj konec jinak daleko.

"Odcházení ze života je pro každého těžké, ať pro toho, koho se přímo dotýká, nebo snad ještě těžší pro blízkou rodinu. Je důležité umožnit závěr života prožít v klidu, radosti a bez bolesti. Jsem ráda, že v Albertinu otevřeli toto oddělení a umožňují dát pacientovi vše, co by v domácím prostředí neměl. Odchod ze života je zároveň smířením se životem, jaký nás potkal," řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

Srdce je potřeba věnovat každému pacientovi a tomu, který prožívá poslední dny či týdny, obzvlášť. Právě srdce se stalo symbolem oddělení. Oddělení paliativní a hospicové péče doprovází pacienta na jeho poslední cestě. "Jsme tu nejen pro pacienta samotného, ale také pro jeho blízké, rodinu, přátele, kteří potřebují podporu. Jsme jim nápomocni při přijetí pocitu odcházení. Snažili jsme se zformovat prostředí oddělení tak, aby nepůsobilo strohým nemocničním dojmem," představil své nové oddělení ředitel Albertina Žamberk Rudolf Bulíček. Tento fakt dokazují i barevné malby na stěnách, dveřích pokojů a obrazy, které vytvořili žáci základní umělecké školy Žamberk pod vedením Tomáše Čečetky. Svůj osobní čas tak věnovali tomu, aby zpříjemnili tak těžký životní moment člověka, jakým je umírání.

Na oddělení paliativní a hospicové péče se potkávají pacienti s nejrůznějšími diagnózami, jako jsou onkologické, srdeční nebo mozkové. Ti, kteří již nemají šanci na vyléčení, přesto mají právo na důstojný odchod ze života. Nemocným je při odchodu ze života poskytnuta i duchovní podpora a možná účast na bohoslužbách. Pro rodinné příslušníky je důležité zajistit sociální poradenství během hospitalizace i po úmrtí pacienta. "Chceme docílit toho, aby pacienti nebyli na situaci sami, netrpěli nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi.", doplnil ředitel Bulíček, který potvrdil, že je mimořádně rád za to, že tým odborníků na tomto oddělení pracuje s láskou, přesvědčením a oddaností.

"Přeji oddělení paliativní a hospicové péče, ať se tým pracovníků rozšiřuje jen o takové zaměstnance, kteří s hlubokým a otevřeným srdcem přijmou každého pacienta, a bude pro ně darem doprovázet ho v posledních jeho dnech," dodala závěrem Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj