Péči o pacienty a vztahy se zaměstnanci Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí pochválila Michaela Matoušková

13.11.2020

Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková se od svého nástupu postupně seznamuje s řediteli nemocnic a dalších zdravotnických organizací Pardubického kraje. Tentokrát zamířila do Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí za ředitelkou Světlanou Jeřábkovou. Ústav patří dlouhodobě k velmi úspěšným a vyhledávaným zařízením.

"Jsem hrdá na to, že máme v kraji takové špičkové zařízení, kde se na vysoké úrovni věnují pacientům s poruchami hybnosti, pacientům po prodělaných cévních mozkových příhodách a po úrazech. Pardubický kraj svůj rehabilitační ústav soustavně rozvíjí, ať už po stránce potřebného zázemí či po stránce přístrojového vybavení," uvedla Michaela Matoušková.

Připomněla, že v rehabilitačním ústavu byla díky ochotě a rychlému jednání Světlany Jeřábkové už na začátku listopadu vyčleněna lůžka pro případné přemístění pacientů s onemocněním Covid-19, kteří nemohou být v domácí péči a současně nebudou potřebovat hospitalizaci přímo v nemocnici, na akutních lůžkách. "Do takto určeného lůžkového fondu jsme vyčlenili 80 míst, 55 lůžek pro pacienty v hlavní budově covid negativních a 25 pro pozitivní pacienty s prokázaným onemocněním CovId-19 v parkpavilonu. V současné době je u nás umístěno sedm takových pacientů a jsou odděleni od ostatního provozu. Oddělen je i ošetřovatelský personál včetně ošetřující lékařky, fyzioterapeuta, a vyčleněny jsou i přístupové cesty," uvedla ředitelka Světlana Jeřábková a dodala: "Celý ústav je také v pravidelných intervalech dezinfikován prostorovou dezinfekcí a vstup do hlavní budovy je zajištěn termokamerou."

"Jsem ráda, že se paní ředitelce Jeřábkové krátce po nástupu do funkce na jaře 2019 podařilo stabilizovat zdejší personální situaci. Těší mě, že tato zkušená odbornice. která má za sebou desítky let v ošetřovatelské péči v Orlickoústecké i Litomyšlské nemocnici a která rovněž působila jako ředitelka pro ošetřovatelskou péči v Nemocnici Pardubického kraje, může všechny nabyté zkušenosti zúročit právě zde. Je evidentní, že v ústavu mezi zaměstnanci panuje důvěra a příjemná atmosféra," uvedla Michaela Matoušková, pro níž je vztah a komunikace se zaměstnanci základem úspěšného vztahu k pacientům a klientům.

Pardubický kraj se neustále stará o výborné zázemí a přístrojové vybavení pro léčbu klientů. Po zprovoznění rehabilitačního bazénu za 28 milionů korun a modernizaci pracoviště vodoléčby za 12 milionů korun obdržel Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí dva významné pomocníky, kteří personálu významně pomáhají s rehabilitací pacientů. Jedná se opravdu o špičkové přístroje - roboticky asistovanou rukavici a antigravitační chodník pro nácvik chůze, který je nejmodernějším zařízením tohoto druhu v České republice.

Rehabilitační ústav čeká v dohledné době reakreditace, tedy opětné prověření kvality péče. Takzvané předakreditační šetření už zde mají úspěšně za sebou. Auditoři Spojené akreditační komise vzhledem k současným opatřením v souvislosti s koronavirovou nákazou doporučili odložení akreditace o tři měsíce.

Zdroj: Pardubický kraj