Se studenty v oblasti zdravotnictví je při praxi potřeba od začátku pracovat tak, aby získali důvěru

20.06.2021

Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková pozvala ke kulatému stolu radního pro školství Josefa Kozla, ředitele vyšších odborných škol v oblasti zdravotnictví a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Při prvním společném jednání o budoucnosti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je propojila s vedením Nemocnice Pardubického kraje a navzájem si prezentovali současnou situaci jak ve školách, tak u zaměstnavatele. "Cílem je budoucí intenzivnější spolupráce institucí, které připravují do praxe budoucí zdravotní i praktické sestry a další ošetřovatelský personál, se zaměstnavateli, kteří tyto profese potřebují a poptávají," uvedla Michaela Matoušková.

Pardubický kraj je zřizovatelem čtyř středních zdravotnických škol - v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a v Ústí nad Orlicí, která je i vyšší odbornou školou. Zároveň je kraj zřizovatelem zařízení léčebné, následné a rehabilitační péče a garantem akutní péče, protože je stoprocentním akcionářem Nemocnice Pardubického kraje. V mnoha těchto zařízeních chybějí nelékařští pracovníci různých profesí. "Jednání ukázalo na nutnost rychle popsat aktuální potřeby požadovaných profesí, které zaměstnavatelům v různých místech chybějí. Zdravotní školy mají kapacity přijmout vyšší počet žáků a mohou pro ně včas připravit nové obory tak, aby měly přímou návaznost na budoucí pracovní využití," říká Michaela Matoušková s tím, že v následujících letech začnou do středních škol přicházet populačně silnější ročníky studentů, které bychom měli umět inspirovat pro práci ve zdravotnictví.

Nemocnice představila programy pro nábor studentů

"V nejbližší době chceme situaci nastavit tak, abychom do budoucna měli v našich zdravotnických zařízeních akutní, ale i následné, léčebné a rehabilitační péče takovou strukturu a počet zaměstnanců, které potřebujeme," uvedla Michaela Matoušková. "Je třeba už od začátku se studenty pracovat tak, aby získali důvěru a motivaci stali se našimi budoucími dlouholetými zaměstnanci." Nemocnice představila možné programy pro větší osvětu a vzbuzení pozornosti o tyto obory. Nabízejí se i formy stipendií a návaznosti praxí na budoucí zaměstnání. Jak na jednání zaznělo, důležitým předpokladem toho je, že se studenti budou při praxi na odděleních našich nemocnic cítit dobře. K tomu velmi přispívá mentoringový program, při kterém studenti při praxi doslova stínují zdravotní sestry a prožívají s nimi příběhy jejich praxe, kterou vlastně sdílí. Uvedla jej do života Fakulta zdravotnických studií a má s ním dobré zkušenosti. Nejvíce zkušeností získali ti studenti, kteří se v době pandemie pomáhali na nejvytíženějších pracovištích, včetně covidových jednotek. "Děkuji všem zdravotnickým školám, jejím studentům na praxi a personálu nemocnice za nasazení v době pandemie v covidu. Jejich práce si velmi vážím," vzkázala Michaela Matoušková.

Radní Josef Kozel: "O zdravotnické školy vzrůstá zájem"

"Prapodivný covidový rok nám všem ukázal mnohé. Střední zdravotnické školy zažily nebývalé propojení s praxí a nasazení. Příjemným překvapením je, že - jak zaznělo i od ředitelů - vzrůstá zájem o zdravotnické školy a my víme dlouhodobě, že se zdravotnická zařízení potýkají s nedostatkem personálu. Schůzka na této úrovni se nabízela a jsem velmi rád, že proběhla za aktivní účasti všech ředitelů našich středních zdravotnických škol, kteří využili možnosti diskutovat své poznatky s poznatky zástupců z vedení NPK, a. s. a zástupci Univerzity Pardubice. Budeme v těchto jednáních pokračovat a načaté náměty rozvíjet," uzavřel radní pro oblast školství Josef Kozel.

Zdroj: Pardubický kraj