Setkání se starosty obcí z Litomyšlska

14.06.2022

Setkání se starosty obcí z Litomyšlska proběhlo opět s představiteli nemocnice a ředitelů příspěvkových organizací kraje.

Generální ředitel Tomáš Gottvald představil starostům chod a plány do budoucna v Litomyšlské nemocnici, ředitel Josef Pejchl povyprávěl o tom, co léčíme ve Vysokomýtské nemocnici, paní ředitelka Světlana Jeřábková představila Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí a o Hamzově léčebně a její náplni léčby pohovořil pan ředitel Václav Volejník.

Závěr konference patřil představení nástrah v kyberprostoru a možnostem jak jim předcházet. Děkuji starostům z Litomyšlska za moc příjemné setkání a těším se na další.