Starostové a nezávislí staví STAN pro zdravý kraj

10.06.2020

Starostové a nezávislí pro Pardubický kraj představili dnes médiím a veřejnosti svoje programové teze do krajských voleb 2020, volební videospot, vizuál kampaně a první desítku svých kandidátů. Hlavním sdělením - mottem kampaně je STAN PRO ZDRAVÝ KRAJ. V čele kandidátky jsou dvě ženy, obě se zkušenostmi starostek. Lídryně Michaela Matoušková, dlouholetá starostka Řečan nad Labem a Hana Štěpánová, současná členka koalice ve vedení kraje. Už čtyři roky je radní pro regionální rozvoj, evropské dotace a inovace. Na kandidátce je následují čtyři starostové, dva podnikatelé, bývalý starosta a dnes záchranář a podnikatelka s odborností v hydrogeologii a zkušenostmi s projekty v oblasti cestovního ruchu.

Přítomný předseda celostátního STANu Vít Rakušan je potěšen: "Jsem rád, že i v Pardubickém kraji nabízí STAN kvalitní kandidáty do vedení kraje. Takoví, kteří jsou ve svých obcích a městech na svých místech, zkušení, kteří vnímají svou funkci jako službu. Tandem ve vedení v osobách starostky Michaely Matouškové a radní Hany Štěpánové může nabídnout řešení pro zdravý Pardubický kraj, ve kterém se dobře žije."

Co je zdravý kraj?

"Zdravý kraj po všech stránkách - to je zdravá krajina a zdraví lidé v ní, přičemž ono zdraví člověka vnímáme ve všech aspektech jeho života," uvedla lídryně Michaela Matoušková a uvedla některé z priorit STANU: "Jistoty kvalitního zdravotnictví, rozvoj sociálních služeb především pro seniory a lidi s handicapem, to jsou oblasti, na které potřebujeme zaměřit pozornost. Chceme, aby se služby lékařské a sociální pomoci více přiblížily k obyvatelům, aby byly dostupné pro každého po celém kraji. Taktéž podpora pro kvalitní životní prostředí má své slabiny a my se chceme zasadit o to, aby hejtmanství podporovalo více lokální výrobce a lokální potraviny a zaměřilo se na zemědělskou politiku, zejména pak na zadržování vody v krajině a hospodářské procesy, které ovlivňují kvalitu půdy. A v neposlední řadě podporovalo tradiční zemědělství."

V programu STANu pro zdravý kraj najdeme náměty pro rozvoj školství, kde je třeba více investovat do infrastruktury a učinit učební obory ještě zajímavější. V oblasti sportu by kraj měl vytvářet i vhodné podmínky pro sportovní aktivitu nesoutěžního charakteru hlavně pro děti pod šest let a pro seniory. Tím podpoří zdravý životní styl obyvatel, který působí preventivně i ve zdravotní a sociální oblasti. "V oblasti dopravy má STAN v plánu přes zákonodárnou iniciativu hejtmanství prosazovat taková opatření, aby zamezil vjezdu tranzitní nákladní dopravy na silnice II. a III. tříd. A podpoříme další úseky "tichého krytu komunikací" tak, abychom snížili hlukovou zátěž obyvatel," uvedl Jiří Hájek a dodal: "Návštěvníci i obyvatelé krajského města musí mít kde zaparkovat a dostat se na úřady a do nemocnice. Naším cílem je také vytvoření integrovaného plánu dopravy pro krajské město Pardubice a okolí - propojení modrých (krajských) a červených (městských) autobusů."

Starostové jsou lidem nejblíže, proto do vedení kraje patří

"Z hlediska samosprávy jsou lidem nejblíže právě starostové. Vědí o jejich potřebách a každodenních starostech skoro všechno a často jsou první, kdo řeší jejich potřeby s bydlením, dopravou, školou i se zdravím. A také musejí mírnit dopad často nesmyslných a nekompetentních rozhodnutí vlády a dopady krizových situací, což jsme na vlastní kůži zažili v uplynulých měsících," uvedl předseda STANu pro Pardubický kraj a starosta Vraclavi Oldřich Koblížek. Zdůvodnil tak, proč by toto hnutí rádo na krajské úrovni zopakovalo a ještě povýšilo úspěch z roku 2016, kdy získalo tři zastupitele a pozici ve vládnoucí koalici.