Starostové našich obcí vítají, že maximum lidí nad 80 a nad 70 let je naočkováno

29.04.2021

Podle náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové (STAN) bylo k dnešnímu dni v krajských vakcinačních centrech a u praktických lékařů v Pardubickém kraji vyočkováno 133 tisíc očkovacích dávek.

"V současné době máme 13 očkovacích míst, které kraj provozuje. Jejich počet stoupne od 5. května na 17, protože ten den se připojí Česká Třebová a od pondělí 3. května přibyde očkovací centrum v paláci Magnum a na poliklinice KOLF v Pardubicích. Očkovací centrum otevřeme i v Hlinsku," uvedla Michaela Matoušková. V očkovacích centrech a u praktických lékařů v Pardubickém kraji denně oočkují asi tři tisíce lidí. Náměstkyně pro zdravotnictví se pravidelně týdně aktivně účastní videokonferenčního jednání Asociace krajů s vládou a vede jednání krajského očkovacího týmu a dalších skupin, které intenzivně pracují na tom, aby zájemci z řad státem vyhlášených věkových skupin byli v co nejkratším čase oočkováni.

Starostové jsou občanům v jejich starostech o očkování nejblíž

Starostové měst a obcí, zejména těch menších, jsou pro občany bezprostřední podporou a informačním kanálem, kterému občané důvěřují. I v Příluce na Svitavsku jsou proočkováni občané 80 plus a 70 plus a očkují se tak další otevřené věkové skupiny. "Pomáhali jsme našim nejstarším občanům s registrací i s rezervací termínu očkování. V období, kdy byla narychlo zavedena povinnost nošení respirátorů, nakoupili jsme pro každého občana pět respirátorů, aby mohli v co nejkratší době fungovat a mohli si zajistit lékaře a nákup," říká starosta David Šimek. "Naši občané se nechávali očkovat převážně v očkovacím centru v Litomyšli, dnes ale již funguje také očkování v ordinaci praktického lékaře," dodává.

V Sezemicích žijí čtyři tisíce starších obyvatel nad 70 let. Město leží v bezprostřední blízkosti Pardubic, kde kraj zřídil očkovací centrum v Sále Jana Kašpara v budově bývalé reálky. "Informace o očkování jsme z krajského úřadu měli, " říká starosta Martin Staněk. "První vlnu očkování jsme zvládli dobře. Pokud to bylo nutné, s odvozem na očkování pomáhali zaměstnanci úřadu, včetně mě. Občanům, kteří měli problémy s registrací, byli k ruce naše pracovnice z městské knihovny," dodává starosta.

Vysočina u Hlinska má 684 obyvatel, z nich 119 je nad 70 let věku. I zde byl starosta svým občanům při očkování nápomocný. "Po obci jsme rozmístili vývěsky s nejdůležitějšími informacemi, s kontaktem na úřad i speciální telefonní linku, která byla zřízena městským úřadem v Hlinsku," říká starosta Tomáš Dubský. "Aktuální dění jsme sledovali a prostřednictvím dostupných kanálů předávali ve srozumitelné formě našim občanům," upřesňuje. "Hodně občanů se nahlásilo na očkování k praktickým lékařům. Časté dotazy se točily právě na absenci vakcín u jejich obvodních lékařů," dodává Tomáš Dubský.

Všichni starostové se shodují, že motivací pro většinu starších lidí byla vidina setkání s rodinou. Starosta Vraclavi na Vysokomýtsku Oldřich Koblížek uzavírá: "Systém očkování a zřizovaných očkovacích míst je výsledkem promyšlené organizace a neúnavné práce i náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, odpovědné za zdravotnictví Michaely Matouškové /STAN/."

V celém procesu jsme měli za cíl oočkovat co nejvíce lidí v co nejkratším čase

"Děkuji všem starostům Pardubického kraje za pomoc při informování obyvatel, starostům obcí s rozšířenou působností a starostům měst, kde jsme při nemocnicích zřizovali první očkovací centra za cennou pomoc, spolupráci i radu," uvedla Michaela Matoušková. Upřesnila, že v celém procesu očkování měl kraj hlavní cíl - oočkovat v co nejkratším čase co nejvíce spoluobčanů. "Při rozmístění očkovacích center jsme brali v potaz hustotu osídlení jednotlivých regionů kraje, dopravní dostupnost a další důležité aspekty. Při tom všem jsme byli závislí na počtu vakcín, které přicházely od státu a dodávky se lišily od toho, co nám bylo slíbeno v prosinci. V následujících měsících budeme mít s největší pravděpodobností problém opačný, neboť se snižujícím se věkem očkovanců dochází k menšímu zájmu o očkování," uvedla Michaela Matoušková, která v rámci jednání asociace krajů apeluje na co nejrychlejší pouštění dalších věkových skupin, aby k proočkování mohlo dojít nejdéle do konce června. "V následujícím období se bude vracet plánovaná operativa v nemocnicích a bude také zapotřebí umožnit zdravotnickým pracovníkům vybírat si dovolenou na nabrání sil do dalšího období. Všem, kteří jsou při očkování a jeho organizaci nasazeni, velmi děkuji."

STAN Pardubického kraje

Autor: Jana Rosenbergerová