Světový den první pomoci

08.09.2023

Ve čtvrtek jsem přijela podpořit Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí, koordinovaný letitým členem ČČK Jiří Preclík . Širokou veřejnost seznamují skrze tyto akce, na které přispívá Pardubický kraj, interaktivní stánky s první pomocí. 

Kromě měření tlaku zde věnují prostor i měření glykemie z krve odebrané z prstu. O tento test byl veliký zájem, jak mi potvrdil i p. Preclík, který dává celé své srdce tomuto projektu. Dopolední část je věnována především návštěvám dětí a žáků z místních mateřských a základních škol, kdy mladší generace v doprovodu své paní učitelky vyzkouší, co dělat, když se kamarádovi ve škole nebo na mimoškolní aktivitě přihodí drobný úraz. 

Někdy ještě před příjezdem Zdravotnické záchranné služby a těsně po zavolání linky 155 je nutná první pomoc jako je zástava krvácení či využití praktik v umělém dýchání. Všichni účastníci této mimořádné akce uvidí ukázky dobrovolných i profesionálních složek integrovaného záchranného systému IZS ČR. Ukázku auta a jeho vybavení předvedla i naše Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. 

Nechyběli ani hasiči, Policie ČR, nebo dokonce Vodní záchranná služba z Pastvin. Zdraví ale doplňuje i životní prostředí, ve kterém se nacházíme a tak se zde našly stánky i o ekologii a přírodě. 

Děkuji Oblastnímu spolku Český červený kříž , že tyto akce pořádají, protože jsem si jista, že edukaci v první pomoci je potřeba neustále zdokonalovat.