V obci Příluka se otvíral Přílucký dům

20.02.2023

Tak, jako je pro život důležitá krev - životodárná tekutina, tak je pro obec důležitá kultura a pospolitost.

Proto jsem velmi ráda přijala pozvání k otevření kulturního stánku obce spolu s kolegy Tomášem Dubským a Oldřichem Koblížkem. Když jsem byla za panem starostou Davidem Šimkem před rokem a provázel mě starou budovou bývalé hospody a nyní vidím ten rozdíl, mám obrovskou radost. Sama jako starostka vím, co to je dovést do zdárného konce takovou stavbu. Celé dny běhání, koordinace stavby, řešení problémů, protože při rekonstrukci je to vždy horší, než při výstavbě nové budovy. Proto moc gratuluji panu starostovi a celému jeho týmu k tak krásnému počinu. Na otevření také promluvil bývalý předseda MNV pan Cibulka a pohovořil o historii obce a samotné budovy. Je úžasné, když spolu umí spolupracovat lidé napříč generacemi. Do obce Příluka vždy moc ráda zavítám, protože pan starosta David Šimek je člověk na správném místě a takových je třeba si vážit, neboť náš život a jeho kvalitu posouvají mílovými kroky kupředu. Proto i ode mě velké díky

Michaela Matoušková, starostka obce Řečany nad Labem

Zdroj: FB