V Pardubické nemocnici vyšetří více vzorků

31.10.2023

Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice má nový automatický a robotický systém, který navýší kapacitu vyšetřovaných vzorků a zrychlí analýzu. S novým zařízením se přímo v nemocnici seznámila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Jedná se o laboratorní roboty, respektive kompletní systém několika na sebe navazujících přístrojů. Ty dokáží velmi rychle zpracovat a připravit testované vzorky. Tato sestava přístrojů umožní podstatně snížit manuální kroky při zpracování vzorků a při správně nastavené logistice procesů navýšit kapacitu laboratoře.

Právě úspora času je jednou z hlavních výhod nových přístrojů. Řadu úkonů, kterou museli pracovníci laboratoří při vyšetřování vzorků dělat doposud ručně nebo na poloautomatických přístrojích, převezme automat. Nové přístroje přinesou benefit nejen v podobě navýšení kapacity testování, ale také pomohou vytíženým pracovníkům laboratoří ušetřit čas a mnoho ruční práce. Samozřejmostí je dvoustupňová kontrola.

"Nyní přístroj diagnostikuje okolo 500 vzorků denně. S novým laboratorním robotem, který bude od prosince letošního roku v plném provozu, se počty vyhodnocených vzorků mohou navýšit až o 10 procent za rok. Nejnáročnější a nejvíc vypjatý čas je ráno, kdy naráz dorazí 200 až 250 vzorků a je potřeba je zpracovat v co nejkratší možné době," zhodnotila využití nového přístroje náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči (kontrolu nastavené léčby) pro všechna oddělení nemocnice včetně vzorků z dalších ordinací mimo nemocnici. Oddělení zajišťuje odběry biologického materiálu v odběrové místnosti přímo v budově, kam je možné si také zajít osobně.

Foto: Pardubický kraj

Autor: Jana Rosenbergerová