Zásadou vedení Vysokomýtské nemocnice je neustálý rozvoj zázemí i péče

07.12.2020

Další výjezd náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové vedl do Vysokomýtské nemocnice. Toto zdravotnické zařízení je jedním ze tří v kraji, poskytujících tolik potřebnou následnou péči. Ve Vysokém Mýtě provádí ještě další zdravotnickou péči prostřednictvím své sítě odborných ambulancí a jednodenní chirurgie. Nemocnice v uplynulých několika letech prošla obrovskými změnami. Ty se týkaly stavebních úprav dvou budov tak, aby odpovídaly nárokům z hlediska bezpečnosti a požární ochrany, a rovněž rozvoje komunikace s pacienty.

"Viděla jsem špičkový operační sál, nové vybavení a polohovací postele, které poskytují větší pohodlí pacientům a úlevu ošetřujícímu personálu. Potkala jsem s úsměvem komunikující personál. V rozhovoru s ředitelem Josefem Pejchlem a jeho náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Evou Havlíkovou jsem se zajímala i o péči o pacienty v době první i druhé covidové vlny," uvedla Michaela Matoušková.

Vedení nemocnice si s náporem v době covidových vln dosud poradilo

"Vytvořili jsme další, tedy čtvrté naše oddělení a vybavili jsme jej dvanácti lůžky. Z prostor bývalé gynekologie ve staré budově jsme v krátké době vytvořili pokoje, které v době největšího náporu sloužily jako vstupní filtr pro přijímané pacienty," uvedl ředitel Josef Pejchl. Všichni pacienti, které do nemocnice přijímají, procházejí ihned karanténou. "Je to důležitá cesta, jak zachytit nemoc hned na začátku," uvedl ředitel a vysvětlil další postup: "Po pěti dnech u pacienta provedeme antigenní test a pak teprve, podle výsledku testu - je-li bez nákazy, pacienta překládáme na následná lůžka do našich základních oddělení."

Pro zvýšení bezpečí ve Vysokomýtské nemocnici testují i své zaměstnance. "Vyplácí se nám to. Antigenními testy zjistíme onemocnění na Covid-19 u svých zaměstnanců ještě v bezpříznakové inkubační době. Pokud vyjde test pozitivní, zaměstnanec zůstává doma a chrání tak ostatní."

Investice od kraje pomáhají zlepšovat prostředí i bezpečí

Zásadou vedení nemocnice je ročně investovat do rozvoje nemocnice alespoň dva miliony korun, které nalézá ve vlastních zdrojích nemocnice. Ty by samy nepostačovaly, proto Josef Pejchl poděkoval za investiční peníze od Pardubického kraje ve výši 15 milionů korun. Připomněl tak letošní rekonstrukci v budově nemocnice na ulici Žižkova, která zásadně zvyšuje bezpečnost pacientů i personálu. Budova s kapacitou 86 pacientských lůžek prošla velkými stavebními úpravami - ty obsahovaly například vybudování bezpečnostního únikového schodiště, protipožárního zabezpečení EPS, podlah, rozhlasu, záložního zdroje energie a evakuačního výtahu. Už loni také Pardubický kraj poskytl nemocnici 1,5 milionu korun na pořízení nových kondenzačních plynových kotlů na vytápění budovy v Hradecké ulici.

Je důležité, aby budovy vlastnil Pardubický kraj

Stavebním úpravám ve Vysokomýtské nemocnici pomohl i fakt, že je již vyřešena otázka vlastnictví budov nemocnice, které historicky patřily městu Vysokému Mýtu. První budovu převedlo město na Pardubický kraj jako na zřizovatele v roce 2018 a nyní převádí i druhou budovu. "Je to velmi podstatné pro další rozvoj zázemí pro potřebnou zdravotnickou péči v této části kraje," uvedla Michaela Matoušková, která si prohlédla rekonstruovanou i na rekonstrukci čekající část historické budovy nemocnice z roku 1881 v Hradecké ulici. Ta prošla poslední větší opravou v 60. letech minulého století a před šesti lety ji začali postupně modernizovat. Část hlavní budovy dnes již poskytuje zázemí odpovídající třetímu tisíciletí včetně operačního sálu pro jednodenní chirurgii - do této přestavby Pardubický kraj investoval 5,6 milionu korun. Další část budovy však na svou rekonstrukci teprve čeká. Vedení nemocnice má veškerou projektovou dokumentaci již zpracovanou. "Viděla jsem projekt s vyčíslenými náklady ve výši 8,5 milionu korun, který počítá s rekonstrukcí elektrických rozvodů, instalaci požárních hlásičů včetně stanice EPS, vybudování kompletní požární vzduchotechniky, vystavění nového únikového schodiště a evakuačního výtahu," uvedla Michaela Matoušková.

Nemocnice pravidelně vkládá do rozvoje i vlastní uspořené peníze

Mezi další investiční náklady, které již nemocnice vynaložila ze svých zdrojů, patří kompletní rekonstrukce venkovní i vnitřní kanalizace a rekonstrukce centrálního schodiště, jako jedné z únikových cest. V současné době se připravují na pořízení vlastní "trafostanice" za 550 tisíc korun na vysoké napětí. Nemocnice tak dosáhne lepší ceny za odebranou elektřinu při návratnosti investice za pět let. Zajímavým záměrem je i vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše administrativní budovy. Ročně by tak uspořili 120 tisíc korun při návratnosti investice 5 let.

Kde se léčí víc než péčí

"Kroky ředitele Josefa Pejchla i jeho týmu mě těší o to víc, že se ve Vysokomýtské nemocnici se zaměřují i na rozvoj komunikačních dovedností svých zaměstnanců," uvedla Michaela Matoušková. Téma komunikace je v každoročním plánu vzdělávání. Nový slogan nemocnice: "Kde se léčí víc než péčí" si podle Evy Havlíkové zvolili sami zaměstnanci vnitřní soutěží.

Zdroj: Pardubický kraj