ZDRAVOhrátky bilancovaly uplynulou sezonu a ocenily nejlepší žáky v kreativních soutěžích

02.03.2023

Tečku za 5. ročníkem projektu ZDRAVOhrátky jsme udělali dnes v sále Jana Kašpara, kde jsme slavnostně vyhlásili kromě projektu ZDRAVOhrátky i projekt TECHNOhrátky.

 Kromě oceňovaných žáků a studentů se akce zúčastnili i zástupci firem Pardubického kraje, které oba projekty plně podporují. Jedná se o projekty na podporu technického a odborného vzdělávání.

Harmonogram zahrnul čtyři akce ve všech zdravotnických školách v kraji. Na ZDRAVOhrátkách je důležité propojení dětí ze základních škol s oborem zdravotnictví a odbornými školami, kteří budoucí zdravotnický personál připravují do praxe. Dává nám to ideální příležitost včas oslovit a motivovat žáky k zájmu o zdravotnické profese. Potenciálně to v dalších letech přivede budoucí zaměstnance do našich krajských nemocnic, a dalších zdravotnických a sociálních zařízení. Myslím, že je to skvělá akce pro deváťáky, pro které studentky, učitelé, záchranáři v roli mentorů měli bezchybně připravenou akci.

Součástí bylo také vyhlášení výsledků dlouhodobých doprovodných soutěží pro žáky zapojených základních i středních odborných škol.

Téma soutěže letošních ZDRAVOhrátek neslo název "Nebezpečí kolem nás". Žáci měli za úkol připravit návrh v podobě letáku, plakátu nebo banneru, který upozorní na aktuální problémy, s nimiž se lidstvo potýká – péče o zdraví, zdravý životní styl, užívání drog vedoucí až ke kriminalitě a mnoho dalších. Odborná porota složená z 25 členů vybrala ty nejlepší práce a ohodnotila cennými dary od sponzorů akce.