O mých cílech a přáních

25.12.2020

"Silné zdravotnictví potřebuje zaměstnance plné energie"

Starostka Řečan na Labem a členka předsednictva STAN Michaela Matoušková se po krajských volbách stala náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví. To prochází v době koronavirové pandemie zatěžkávací zkouškou. Kraj však vedle zvládnutí nelehkého období čekají rekordní investice do nových nemocničních pavilonů a technologií. Oblast zdravotnictví byla vždy velice exponovanou a v současné době to platí dvojnásob.

S čím do funkce přicházíte?

Především přicházím s pokorou a úctou ke všem, kteří v době koronavirové nákazy pracují v první linii.

Do zdravotní i ošetřovatelské péče jsou v Pardubickém kraji denně zapojeny tisíce lidí, kteří zachraňují lidské životy a sami riskují. Sleduji plné nasazení lékařů, sester a všech dalších zaměstnanců ve zdravotnictví i v sociálních službách a mám pokoru před jejich prací. Silné zdravotnictví potřebuje hlavně zaměstnance plné síly a energie. Ti proto musí mít možnost svoji energii a sílu regenerovat. Do přístrojů a budov ve zdravotnictví investujeme stále hodně, teď potřebujeme investovat i do lidí, do fyzického a psychického zdraví našich zaměstnanců.

Mými prioritami je více rozšířit paliativní péči pro těžce nemocné pacienty v jejich domácím prostředí, a to znamená prohloubit spolupráci v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Určitě budu pomáhat rozvíjet dostupné a kvalitní zdravotnické služby poskytované rovnoměrně po celém našem kraji, pomáhat budovat dobré jméno a důvěru v naše nemocnice a další zdravotnická zařízení. Tím hlavním předpokladem je spokojenost personálu, která závisí na vztazích, komunikaci a informovanosti uvnitř zdravotních zařízení, a na to peníze nepotřebujeme. Když spolu budeme více mluvit, posílíme důvěru mezi sebou, což bude mít jistě i pozitivní vliv i na vztah s pacienty.

Přeji vám krásné svátky vánoční, především zdraví vám i vašim rodinám do nového roku 2021.

STAN v Pardubickém kraji